FAQ


Denna sida är ej längre aktuell.

När är D-Dagen 2022?
Den 13:e oktober.
Vad är D-Dagen?
D-Dagen är Datasektionens årliga arbetsmarknadsdag. Det är ett heldagsevent där företag och studenter verksamma inom data och IT får en möjlighet att knyta kontakter och lära känna varandra. Detta skapar goda möjligheter för en mer direkt och personlig kontakt mellan företagsrepresentanter och studenter.
Hur många företag har deltagit i D-Dagen tidigare år?
  • 2021: 59
  • 2020: 35
  • 2019: 81
  • 2018: 75
  • 2017: 59
  • 2016: 45
  • 2015: 35
Hur många besökare brukar komma till D-Dagen?
D-Dagen hade cirka 2000 besökare 2019 och cirka 1000 digitala 2020.
Vem riktar sig D-Dagen till?
D-Dagen riktar sig mot studenter inom data- och IT-sektorn.
Vad är D-Dagenkatalogen och var hittar jag kataloger från tidigare år?
D-Dagenkatalogen ges ut till besökare i samband med eventet varje år. Det är en samling av den viktigaste informationen om mässan och de deltagande företagen. Katalogen innehåller en karta över placeringen av företag samt information om varje företag. I år kommer katalogen att finnas tillgänglig i elektroniskt format på ddagen.se för att minska vår klimatpåverkan. Detta kommer också att möjliggöra sök- och filtreringsfunktioner för att öka användarvänligheten.

Kataloger från tidigare år:
Fler frågor?
Vänligen maila [email protected].